Certifierad RCO M5-Mega integrerat larmsystem

Vi på PS Gruppen är nu certiferade att installera/driftsätta R-CARD M5 MEGA. RCO M5 erbjuder allt i ett system med förenklad administration och kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och kabelnät. Ni behöver alltså inte använda flera system utan ni får allt i ett paket i RCO med larm, passersystem, porttelefon, tvättstugebokning samt kameraövervakning. MEGA är godkänt enligt SBSC 1014 larmklass 3/4.

 

Ni kan läsa mer om RCO M5 MEGA på http://www.rco.se/produkter/larm

 

           

About The Author